Gobernu organoak

Txingudi Ikastolak ondoren adierazten diren organoak ditu:

ORDEZKARITZA ORGANO GORENA (GOI BATZORDEA) Honela osatua dago:

 1.     Zuzendaria
 2.     Ikasketa burua
 3.     Irakasleriaren 10 ordezkari
 4.     Gurasoen 15 ordezkari
 5.     Administrazio eta zerbitzuetako ez irakasleen ordezkari bat.
 6.     Udaleko ordezkaria
 7.     Idazkaria

Funtzioak Euskal Eskola Publikoko Legeak ematen dizkionak dira (Otsailaren 19/ 1/1993).
Bere funtzioak betetzeko eta lan zehatzak egiteko komisioak eratzen dira:

 1.     Batzorde iraunkorra.
 2.     Batzorde ekonomikoa
 3.     Segurtasun eta higienekoa
 4.     Bizikasi, Ongizate eta Babesa. Koordinatzailea: Itziar Urkia
 5.     Jangela batzordea
 6.     Eskola orduz kanpoko ekintzak eta kanpoko harremanak

Irakasle klaustroa

Ikastolan lanean diharduten irakasle guztiek osatzen dute eta zuzendaria da buru. Bere funtzioak Euskal Eskola Publikoaren legean 35. artikuluan zehazten dira

Zuzendaritza taldea

Honako hauek osatzen dute:

 1.     Zuzendariak
 2.     Ikasketa buruak
 3.     Idazkariak

Bere funtzioak Euskal Eskola Publikoaren legean ezarritakoak dira ( Otsailaren 19/ 1/1993)